KANTKLIPPING GRAS OG KRATT


Kantsag 1

KANTSLÅTT/KRATTKNUSING STRYN/GLOPPEN

Gror skogsvegar og gardsvegar igjen?
Kan kantrydde vegar for både gras, og krattskog opp til 15 cm.
Kjettingknusaren er 125 cm i breidde, og er sidemontert på traktor.
Denne ”eter” krattet og kaster ut mesteparten som oppflisa masse!

Med den nye heimekonstruerte kantsaga, montert på laster, kan vi klippe greiner i 6 meters høgde, 2,5 meter ut til sides for traktor.

Har traktormontert kran med bioklipp for klipp av tred opp til 18 cm. Treda blir her plassert ved sidan av vegen, skogeigar må rydde vekk dette sjølv.

Ta kontakt med Steinar Hilde 90051260 for tilbud.


TRANSPORT AV VED/TØMMER

Har transportert trevirke med traktormontert tømmervogn i Vikane sidan 1984.
Tar fortsatt oppdrag med transport/opplegging av tømmer.


Send forespørsel om dette produktet

Eller ta kontakt på telefon 90051260.

Tilbake til hovedsiden